జాతీయ కవులు నమోదులో బాలుకి చోటు


 శ్రీకాళహస్తి,: పట్టణానికి చెందిన ఉపాధ్యాయులు,
కవి, రచయిత, మిమిక్రీ కళాకారుడు కయ్యూరు బాలసుబ్రమణ్యం కి తెలుగు భాషా పరిశోధన కేంద్రం -అమరావతి జాతీయ కవులు నమోదు జాబితాలో చోటు లభించింది.బాలు తెలుగు భాష సాహిత్యం లో చేస్తున్న కృషిని గుర్తించి జాతీయ కవులు నమోదు జాబితాలో చోటు కల్పిస్తూ ధృవీకరణ పత్రం అందజేస్తున్నట్టు సంస్థ గౌరవ అధ్యక్షులు తెలిపారు.
కామెంట్‌లు