నువ్వొచ్చాక ;-సిద్దాబత్తిన రమాదేవి--కలం స్నేహం
నువ్వొచ్చాకే నా చిరునవ్వుకు 
మెరుగు  దిద్దుకుంది బంగారం 

నీలో సగమైన ఈ మనసు శిశువల్లే పసివాడని. 
తలపుల  భావాలు మరెన్నో 

ఎంతటి చింతనైనా మరపించే  
నీ కవి విరచితము  వినసొంపుగా. 
నీ మాటలు మధురాతి మధురం.. 

సరయు  కొలను హద్దుగా  
నీ విలువల సమయానుకూలతను    ప్రకాశింపచేస్తూ. 

నా మనసున సంతోషాలు 
కలువల సందేసాత్మకమై.. 

తియ్య

ని అనుభవాల  ప్రచోదయాలు
కో కొల్లలుగా  వెల్లువిరిసిన 
అక్షరకుసుమాలే.. 

నువ్వొచ్చాక  నీ స్ఫూర్తితో 
నీ ఆర్తి ఆదర్శాలకు..

  నా ఆలంబనా ఆకాంక్షల 
ఇదిగో నా పారితోషకం అందుకో బంగారం..

కామెంట్‌లు