మార్గదర్శనం ..!!;-డా.కె.ఎల్వీ.--హన్మకొండ.

 స్వంత రచనలకు 
స్వీకారం చుట్టి ....
ఫార్వార్డ్ ప్రక్రియకు 
స్వస్థిపలికి .....
ఇతరుల పోస్టింగుల్లో 
చోరబడి -
కామెంట్లు చేయడం 
మానుకుని -
అయినవారికీ -
కానివారికి ....
ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి 
అమూల్యమయిన 
సమయాన్ని 
వృధాచేయకండి !
ఉన్నస్నేహితులతో 
కలసి .....గ్రూపులో 
సాహిత్య సువాసనలు 
వెదజల్లండి ....
కవులుగా-రచయితలుగా ,
మీకంటూ ....ఒక ,
ప్రత్యేకతను -
చాటుకోండి ....!!
                   ***

కామెంట్‌లు