ఈ సరదా ...సరదాకి కూడా వద్దు ..!!---డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్-హన్మకొండ.

 సరదా ..సరదాగా 
చుట్ట -సిగరెట్టూ -
బీడీ తాగావనుకో 
మత్తుకోసం 
గమ్మత్తుగా ...
గుట్కా -పాన్ పరాగ్ 
నమిలావనుకో ....
అనుభవాన్ని 
పరీక్షించుకోడానికి 
ముక్కుపొడుం 
ఎగపీల్చావనుకో 
అక్కడి నుండి 
ప్రారంభం అవుతుంది 
అనారోగ్యం ...
మొదలవుతుంది 
బ్రతుకుపోరాటం !
అలవాటు -
గ్రహపాటుగామారి 
ఊపిరితిత్తులు ....
చిల్లుల సంచులవుతాయి 
నోటికేన్సరు --
తరుముకొచ్చి ...
స్మశానానికి 
దారిచూపిస్తుంది ..!
దురలవాట్లకు 
బానిసలుకావడం అంటే
తెలిసికూడా
మనగొయ్యిమనం -
తీసుకున్నట్టే.....!!

కామెంట్‌లు