సమ్మోహనాలు (ముక్త పదగ్రస్తం);-ఎం. వి. ఉమాదేవి --వనజ
నెమలీక 

వనమాలికే ప్రియము 
ప్రియము శిఖి పింఛము 
పింఛమే మోహనము ప్రతివారికీ వనజ !

శైశవపు భ్రాంతియిది 
భ్రాంతి కల్గించెనిది
కలిగించి పుస్తకం లోదాగె ఓ వనజ !

వనముకే మహరాజు 
మహలులో రారాజు 
రారాజు మయూరం అలరించు ఓ వనజ !

వనితవలె సుకుమారి 
సుకుమార భావవిరి 
భావములు వికసించు నెమలీకతో వనజ !

నెమలి కన్నులు చూడు 
చూడు పండుగ నేడు 
నేడెక్కడా లేవు అరుదైనవో వనజ !!


కామెంట్‌లు