అమ్మ ; -డా . భరద్వాజరావినూతల(RB)-9866203795

 సాహితీబృందావనవేదిక 🌳
ప్రక్రియ-సున్నితం
రూపకర్త -నెల్లుట్ల సునీత 
********
4️⃣1️⃣6️⃣)
 అమ్మ అనురాగపు కొమ్మ
తనకుమారు సృష్టించాడు బ్రహ్మ
దేమునికైనా కావాలి అమ్మ
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు .---!
******** 
4️⃣1️⃣7️⃣)
 కష్టాలను చిరునవ్వుతో భరిస్తూ
కన్నబిడ్డకై అనుక్షణం పరితపించే
ఆడదానికి‌మాతృత్వం వరం
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు .---!
******** 
4️⃣1️⃣8️⃣)
నడక నేర్పేది జనని
పలుకునేర్పేటి మాతృమూర్తి
అలుపెరుగని ప్రేమ అమ్మ 
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు .---!
******** 
4️⃣1️⃣9️⃣)
తీర్ధయాత్రలు  పుణ్యం ఇవ్వవు
పుణ్యక్షేత్రాలు  పాపం తొలగించవు
అమ్మపాదాలే కదా మోక్షం
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు .---!
******** 
4️⃣2️⃣0️⃣)
నిస్వార్ధానికిమరో రూపు
విసుగు దరికిరావు
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు .---!
******** 

కామెంట్‌లు