నిస్వార్థ జీవి;-గుండాల నరేంద్రబాబు
పల్లవి:

మల్లె కన్న తెల్లనైన
మంచు కన్న చల్లనైన
 మనసున్న ఓ నాన్న 
 మమతున్న ఓ నాన్న
వెన్నెలoత హాయియైన
వెన్న కన్న మెత్తనైన
 మది వున్న ఓ నాన్న
 హృది ఉన్న ఓ నాన్న 

చరణం:1

కష్టాన్నే నమ్ముకున్న కర్మజీవే నాన్న
ఇష్టాల్నే నెరవేర్చే ధన్యజీవే  నాన్న 
లోకాన్నే చూపే మార్గ  దర్శ నాన్న 
శోకాన్నే మాపేటి బుద్ధుడే  నాన్న 

చరణం:2
 
కరుగుతు వెలుగు పంచే దీపమే నాన్న
అరుగుతు గంధం పంచే రూపమే నాన్న
తరుగుతు వెన్నెల నిచ్చే త్యాగమే నాన్న
 ఒరుగుతు ఓరిమి
నింపే ధైర్యమే నాన్న 
 
చరణం:3

బ్రతుకంతా తోడుగ నిలిచేదే నాన్న
తప్పటడుగుల్లోన చేయూతే నాన్న
కష్టాల కడలిలోన దిక్సూచే నాన్న
నష్టాల దారుల్లో వెన్నుదన్నే నాన్న

చరణం:4

శిశిరoలోన  ఆమని కోయిలే  నాన్న
అమాసలోనా పున్నమి చంద్రుడే నాన్న 
చెమట చుక్కల్లోన స్వర్గమే నాన్న
చెరకు గడలలోనా తియ్యదనమే నాన్న  
   
  
గీత రచన:
గుండాల నరేంద్రబాబు  
 తెలుగు పరిశోధకులు 
శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 
తేది:18-06-2022
సెల్: 9493235992.

(19.06.2022 పితృ దినోత్సవం సందర్భంగా)

కామెంట్‌లు