చిత్రం ; యూ. సాత్విక, 10వ తరగతి సి సెక్షన్ జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ ఇందిరానగర్, సిద్ధిపేట 

కామెంట్‌లు