కవుల కలాలు గళాలు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కవులను 
అక్షరసేద్యంచేయమందాం
కవితాపంటలను
పండించమందాం

కవికి
ఆవేశం వస్తే
ఆవేదన కలిగితే
అంతరంగం తపిస్తుంది
అద్భుతకవిత ఆవిర్భవిస్తుంది

కవికి
ఊహలు పుడితే
భావం తడితే
మది పొంగుతుంది
కవిత కాగితాలకెక్కుతుంది

కవికి
అందం కళ్ళబడితే
ఆనందం వెల్లివిరిస్తే
అనుభూతులు హృదయాన్నితడతాయి
అక్షరాలు పుటలపైకూర్చుంటాయి

కవిగారి
మాటలు తేనెఝల్లులు చల్లుతుంటే
నవ్వులు నవరత్నాలు కురిపిస్తుంటే
వ్రాతలు వండి వడ్డిస్తాయి
కవితలు కమ్మగా పురుడుబోసుకుంటాయి

కవిని
తెలుగుతల్లి కరుణిస్తే
కవులు మదిలోమెదిలితే
వాణీదేవి సంకల్పమిస్తుంది
చక్కని కైతలు వెలుగుచూస్తాయి

కవికి
పూలు కనువిందుచేస్తుంటే
పరిమళాలు పరవశపరుస్తుంటే
ప్రకృతి పసందుచేస్తుంది
పలుకయితలు పుట్టకొస్తాయి

కవులు  కలలుకంటుంటే
కవిత కవ్విస్తుంటే
కలం చెక్కేస్తుంది 
కవనం కొనసాగుతుంటుంది

అక్షరాలు వెంటబడితే
పదాలు ప్రవిహిస్తుంటే
విషయాలు వెన్ను తడుతుతాయి
కవిగారిచేతినుండి కయితలుజారువాలుతయి

కవులను
వండమందాం
కవితలను
వడ్డించమందాం


కామెంట్‌లు