పూలపలుకు (ప్రాసాక్షరి);-కిలపర్తి దాలినాయుడు
జజజజ-నననన-వవవవ-రిరిరిరి
----------------------------------------
ఆ.వె.1
పూజ చేయబూని పూవులు కోయగా
"రాజసములు మీరు రసికులనుచు 
తేజమెల్ల నలిపి తెగగోయు కుత్తికల్"
భూజనంబు గూర్చిపూలునుడివె!
తే.గీ.2
 "మానప్రాణంబు కాపాడుమనుజులార!
కానలందున తిరిగిన కాలమందు
వానలందున తడిసినవసుధనందు
హీన గుణములదెట్టులమేన జొచ్చె!
తే.గీ.3
నావ కనిపెట్టి నీటిలో నాట్యమాడి
త్రోవ కనిపెట్టి జనపథరోచులీని
జీవ కోటికి మేటియైలేవజొచ్చి
చావననుచును ప్రకటింత్రులావుపెంచె!
ఆ.వె.4
హరిని నమ్మినాము హరుగొల్చినామయా
విరిసమూహమిదియె  విన్నపంబు
నరికి వేయవలదు నరులార! గురులార!
సిరిని కరుగబెట్ట సిగ్గులేదె?"
----------------------------------------


కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
తెలంగాణ సారస్వత పరిషద్ ఆద్వర్యం లో తొలి బాల సాహిత్య సమ్మేళనం
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
కళ్యాణ దంపతులు; - శంకరప్రియ., శీల., సంచారవాణి:99127 67098
చిత్రం