కథ:-నంబర్:-8 (పద్యాలలో)-శివాజ్ఞ ;-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 తే.గీ
అందమైనట్టిపృథ్వి కానందముగను
దేవతామూర్తు లెల్లరు దివిని వీడి
వన విహారంబు కోసమై వచ్చుచుండ
నీలకంఠున్ని వేడెనాకాలనాగు
తే.గీ
స్వామి దయతోడ సెలవియ్య చక్కగాను
భువిని దర్శించి వచ్చెదన్ భవహరుండ
సురులు భూలోకముననున్న శోభజూసి
ముచ్చటించగన్ వింటిని మచ్చుకంత
తే.గీ
యనగ శంభునాథుడు నవ్వి ఘనముతోడ
పుడమి దర్శించి దేవతల్ పూవు వోలె
తిరిగి వచ్చేరు పడకుండ నరులకంట
నిక్కమెరుగంగ నాగువే నీవు యనెను
ఉ.
నాగులభాగ్యులా యనుచు న్యాయముగోరగ దేవదేవుడిన్
వేగిరమందునీశ్వరుడు వేదననాపుచు జెప్పుచుండె యా
నాగుల నైజమేమనగ నమ్రతతోడన నుండలేవుగా
సాగెడి త్రోవలందు జనసందడులెక్కువ పృథ్వియందనెన్
ఉ.
పాములు కాటువేయగనె ప్రాణము సర్రున బోవునే మరిన్
దోమవుగాదు నీవనుచు దోరగ నవ్వుచు చల్లబర్చగా
యేమన బోనుమానవుల నెక్కడనోనొక మూలనక్కుచున్
చీమకు మిన్నవోలె మరి చిత్రము లన్నియు గాంతునేననిన్
చ.
వినయముతోడ నీశ్వరునివేడెను సర్పము పృథ్వి లోనికిన్
ననుమతి నీయమంటు శివునాజ్ఞను గోరగ నిచ్చె నానతిన్
మనుజుల జంపబోకుమని మంగళకారుడు జెప్పి పంపగా
తనువును ముడ్చుకోనిజగతంతయు జూడొక మూలనక్కెనే
చ.
పలువురు కోతిమూకలటు బాటన బోవుచు గాంచి సర్పమున్
కిలకిల నవ్వుతోడ పరుగెత్తక కర్రతొ గ్రుచ్చ సాగిరే
చలనము లేక నుండెనని సంబరమెచ్చగ గేలిజేయుచున్
సులువుగ జెప్పిరందరికి చోద్యము జూపుచు వింత ప్రాణిగన్
చ.
మెలికల తోడ సర్పమిక మెల్లగబోవుచు నుండ రాళ్లతో
పలువురు గొట్టుచుండ తనువంతయు చిట్లుచురక్తమెల్లగా
కలతతొ కృంగె శంభునెడ కాయము జూపుచు బెట్టి దండమున్
పలుమరు మానవాళి యని పల్కితివే హర నిర్దయాత్ములన్
మ.
యన దీనమ్మగు పల్కులెల్లవిని కాయంబున్ గనినీశ్వరుం
డనె ప్రాణంబునకాని గల్గునెడ దండంబుండగఁ దీయవే  
ఘనమైనట్టి శిరంబునెత్తి బుస బంగారమ్ముగఁ గొట్టగా
కనినంతన్ నురుకేరు రంకెలతొ నీ కర్తవ్యముఁ జేయుమా!
మ.
ననుచున్ జెప్పిన నీశ్వరాజ్ఞ విని యానందామృతమొందుచున్
కనులారన్ తిలకించసాగెనట నాగన్నై భువినంతయున్
జనసందోహము గానవచ్చినను యా జంగంబుని పల్కుతో
ఘననీయంబుగ దైవమై నిలచె  సంఘంబందునఁ ధీమతో 

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
తెలంగాణ సారస్వత పరిషద్ ఆద్వర్యం లో తొలి బాల సాహిత్య సమ్మేళనం
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
ఆడపిల్ల అంటే అర్థం!! ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
చిత్రం
చిత్రం ; ఇమ్రాన్--7వ తరగతి
చిత్రం