సమయం లేదు!! -- సునీతా -ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని పిఎస్ నంది వడ్డేమాన్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా
బాలల్లారా సమయం లేదు
చదువుకుందాం
సంతోషంగా ఉందాం!!

బాలల్లారా సమయం లేదు
ఆడుకుందాం పాడుకుందాం
అందంగా ఉందాం!!!

బాలల్లారా సమయం లేదు
పనిచేద్దాం
పడుకుందాం!!!

బాలల్లారా సమయం లేదు
నేర్చుకుందాం
కలలు నెరవేర్చుకుందాం!!!

బాలల్లారా సమయం లేదు
డబ్బు వెనుక పరుగుడకండి
మానవత్వం మరువకండి!!?

బాలల్లారా సమయం లేదు
వృద్ధాప్యం రాకతప్పదు
వృధాగా గడపకండి!!!?

On the occasion of republic day celebration 26th January

కామెంట్‌లు