కలికాల ప్రభావము; - శంకరప్రియ., శీల., సంచారవాణి: 99127 67098
 👌తన గురించియు తాను
గొప్పగా పేర్కొనుట!
     కలికాల ప్రభావము!
ఆత్మ బంధువులార! (1)
👌ధనము సంపాదనయె
ధర్మమార్గమే యగు! 
     ఈ కలియుగము నందు!
ఆత్మ బంధువు లార! (2)
👌అర్ధాంగి పలుకులే
అర్ధవంతము లౌను!
     కలియుగ ప్రభావమున!
ఆత్మబంధువు లార! (3)
      (ఆత్మ బంధుపదాలు., శంకరప్రియ.,)
👌ఎచ్చట భార్య మాటే.. వేద వాక్కు యగునో; ఎచ్చట అర్థ సంపాదన.. ధర్మమార్గ మగునో; ఎచ్చట స్వీయ ప్రతిభయే.. అన్నింటికన్నా గొప్పగా నుండునో; అటువంటి "కలియుగ అవతార పురుషునకు".. రెండు చేతులను జోడించి; నమస్కరించు చున్నాను! అని, నీలకంఠ దీక్షితులు నిందా స్తుతిగా (వ్యంగ్యముగా; పొగడినట్లుగా) పేర్కొన్నారు!ఇందులో.. కలుషములకు నిలయమైన, "కలికాల ప్రభావము"ను నిందించుచూ; ప్రార్ధనా శ్లోకమును వ్రాసారు!
👌యత్ర భార్యా గిరో వేదః!
      యత్ర ధర్మో౭ర్ధ సాధనం!
      యత్ర స్వ ప్రతిభా మానం
      తస్మై "శ్రీ కలయే" నమః!
       ఇది..నీలకంఠ దీక్షితులు  వ్రాసిన "కలివిడంబన శతకము" లోని, సుప్రసిద్ధమైన శ్లోక రత్నము! ఇందులో, కవి.. వ్యాజస్తుతిలో పేర్కొన్నారు ! శివమస్తు!
🚩తేటగీతి
👌భార్య మాటలే శ్రుతులుగ వరలునెచట
     అర్థ సాధనమై ధర్మ మలరుచుండు
     ఆత్మ సంస్తుతి కొలమాన మౌచు సాగు
      అట్టి "కలికాలము"నకు నే నంజలింతు!
    (డా. అయాచితం నటేశ్వరశర్మ.,)

కామెంట్‌లు
Popular posts
చిత్రాలు ; ..జ్యోతి టీచర్ వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భారత్ నగర్ (మూసాపేట)- హైదరాబాద్
చిత్రం
తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు--ఎం బిందుమాధవి
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
చిత్రాలు ; జి.జీవనజ్యోతి టీచర్ వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్ హైదరాబాద్
చిత్రం
తెలివితేటలు!! ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
చిత్రం