తెలుగునేల (బాల గేయం);- రావిపల్లి వాసుదేవరావు- పార్వతీపురం9441713136
బంగారు పంట సిరులు
నిండైన జలనిధులు
కలిగి ఉన్న మననేల!
ఘనమైన తెలుగునేల!!

విశాల సాగరతీరం
గనులు, గిరులు, తరులు
సిరులు కలిగిన నేల!
ఘనమైన తెలుగునేల!!

కూచిపూడి నాట్యాలు
రామప్ప శిల్పాలు
సర్వకళల హారమై!
నిలిచిందీ తెలుగు నేల!!

ఉరకలేసే ఝరులు
ఉన్నత జలపాతాలు
కలిగి ఉన్న మననేల!
ఘనమైన తెలుగునేల!!

ఇంటింటా తులసి కోట
ముంగిట్లో ముగ్గుళ్ళు
చక్కని నందనవనాలు!
కలిగున్నది తెలుగునేల!!

అరుదైన జంతువులు
వన్నెచిన్నెల పక్షులు
రమణీయ తరులతలు!
కలిగున్నది తెలుగునేల!!

నీతిశాస్త్ర కోవిదులు
దీనజనోధ్ధారకులకు
నిలయం కదా! ఈ నేల!
ఘనమైన తెలుగునేల!!

మండే విప్లవ వీరులు
మహనీయులు, మేధావులు
మాననీయ మానవతులు!
కన్నది ఈ తెలుగు నేల!!

ఆపన్నులకు అండగా
అమ్మ అన్నపూర్ణ గా
సౌభాగ్య సీమ గాను!
అవతరించే! తెలుగు నేల!!


కామెంట్‌లు