చిత్రం ; -యం.విజయ కుమార్,6వ తరగతి,కంబదహాళ్,పెద్దకడబూరు మండలం,కర్నూలు జిల్లా. 

కామెంట్‌లు