బ్రహ్మ చారిణీ దుర్గాదేవి!- "కవిమిత్ర" శంకర ప్రియ., శీ ల., - సంచార వాణి: 99127 67098

 👌బ్రహ్మ చారిణి వీవె!
     అక్ష మాలివి నీవె!
     నవదుర్గా రూపిణి!
              శ్రీమాతా శివాని!
      ( శ్రీమాత పదాలు, శంకర ప్రియ.,)
🔱శ్రీమాతా శివాని.. ఉమాదేవి. అందరినీ రక్షించునది. పార్వతీ మాత.. పరమేశ్వరుని భర్తగా పొందవలెనని నిశ్చయించు కొన్నది. తదనుగుణముగా, తీవ్రమగు తపమొనరించుటకు ; "బ్రహ్మచారిణి" గా బయలు దేరింది. అప్పుడా తల్లి అయిన మేనకాదేవి.. "ఉ" (ఓ బిడ్డా!).. "మా" ( వలదు ) అని, పిలిచింది. అందువలన, పరమేశ్వరికి .. "ఉ మా" దేవి అని పేరు వచ్చింది! తారక మహామంత్రమే.. "ఉమా నామము"!
🙏 " బ్రహ్మ"మనగా... జ్ఞాన, విజ్ఞానప్రదమైన, వేద స్వరూపము... పరమేశ్వరి. ఆ వేదమునందు సంచరించునది. కనుక "బ్రహ్మచారిణి" అని పేరు!
   "ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణి!" అనే పురాణోక్తి ప్రకారం; తొమ్మిదిదుర్గా దేవీమూర్తులలో... రెండవది .. "బ్రహ్మచారిణి" దుర్గ!
🚩తేట గీతి పద్యము
    అక్షమాల నీ కుడిచేత నమరియుండ,
    ఎడమచేత కమండల మెపుడు నుండ,
     బ్రహ్మవిద్యల బోధించు ప్రజ్ఞ యుండ,
     దయ గనుము “బ్రహ్మచారిణీ!” తపము పండ!
     (రచన:- అవధాని, కోట రాజ శేఖర్.,)
          *****
      🚩 చంపక మాల 
     కమలము వంటి హస్తముల కమ్రముగా జపమాలికన్ సదా
      విమలమతిన్ ధరించియును ప్రీతిని గూర్చ ప్రసన్న దీక్షతో
      శ్రమయని యెంచకన్ మదిని శంభుని గాంచ కమండలమ్ము తా
       సుమతిని పట్టినట్టి సుర సుందరి కొల్చెద బ్రహ్మ చారిణిన్
    (👌కమ్రముగా = మనోహరంగా)
( రచన:- డా. రఘుపతి శాస్త్రుల)
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం