కాత్యాయనీ దుర్గ! "కవిమిత్ర" శంకరప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098

 🔱కాత్యాయనివి  నీవె!
     కామదాయిని వీవె!
     నవదుర్గా రూపిణి!
              శ్రీమాతా శివాని!
     ( శ్రీమాత పదాలు.,)
🔱శ్రీమాత.. కామితార్ధ ప్రదాయిని! సింహమును వాహనముగా కల్గినది, ఆరాధకులకు.. ఆమోఘఫల దాయిని! కాత్యాయనీ దేవి.. త్రిమూర్తులైన, బ్రహ్మ.. విష్ణు.. మహేశ్వరుల... దివ్య తేజస్సుతో.. "కాత్యాయన మహర్షికి పుత్రిక" గా, అవతరించింది.
⚜️కాత్యాయను డొక మహర్షి. ముక్తి మార్గము లెన్ని కలవని, విచారించువాడే... కత్యయనుడు. ఆ మహర్షి గోత్రము నందు పరాశక్తి పుట్టినది. కనుక, "కాత్యాయని" యైనది
🔱"షష్ఠం కాత్యాయ నీతిచ" అనే పురాణోక్తి ప్రకారం; తొమ్మిది దుర్గా దేవీ మూర్తులలో ఆరవది .. "కాత్యాయనీ దుర్గ"!
🔆 ఓం శ్రీదుర్గ! జయ శ్రీదుర్గ! జయజయ శ్రీదుర్గ!
    ( శ్రీదుర్గా షోడశ (16) నామ మాలిక.,)
   🚩 శార్దూల వృత్తం 
     గంభీరమ్మగు చంద్రహాసములతో కాంతుల్ ప్రసాదించుచున్
    దంభమ్మొప్పెడు దుష్ట రాక్షసుల నంతమ్మొందగా జేయ, సం
     రంభమ్మొప్ప త్రిలోకముల్ గనెడు దుర్గాదేవి కాత్యాయనిన్
     శంభున్ రాణిని కొల్చుచుందు నెదనే శార్దూల వాహాన్వితన్!
      [ డా. రఘుపతి శాస్త్రుల ]
         ******
 🚩తేట గీతి పద్యము  
     ధరణి కాత్యాయన మహర్షి తనయ వీవె
      యా త్రిమూర్తుల తేజమ్ము నంది నావు
     యమున దరి గోపికల పూజ నలరినావు
      మదిని దలతు, కాత్యాయినీ! మమ్ముఁ బ్రోవు!
         
     [ అవధాని, కోట రాజ శేఖర్., ]
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం