మిథునం;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్

 సన్నజాజులు సంపెంగలు
మురిపెంగా విచ్చుకున్నాయ్
ముద్దమందారాలు గులాబీలు
సిగ్గుతో ముడుచుకున్నాయ్ 
మొగలిరేకుల సుగంధాలు
నిట్టూర్పులైనాయ్
పారిజాతపరిమళాలు
సన్నగా నవ్వుకుంటున్నాయ్
చంద్రుడేమో దొంగై
మేఘాలమాటున దాక్కుని చూస్తున్నాడు
మలయానిలుడు పిరికివాడై
మెలమెల్లగా వీస్తున్నాడు
పూపొదలే మా నేస్తాలు 
పాపం! అవేకదూ
మమ్మల్ని ఎవరికంటా పడకుండా 
తమలో దాచుకుంటున్నాయ్ 
మేమెవరినీ పట్టించుకోవడం లేదు 
ఒకరినొకరం తప్ప
మేమే ఈ జగాన ప్రేమైక సౌందర్య మిథునం!!
*********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం