లలితా దేవి పై పద్యము;- డి.వినాయక్ రావు , M.A; MEd. భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్ నం. 9440749686
  ఉ: అమ్మలు ముగ్గురయ్యి రిల అంబిక, పావని, పద్మవాస , నా
అమ్మల కమ్మగున్ లలిత నందరి బాగును గోరు నవ్వగన్
బమ్మను ,విష్ణువున్, శివుని పాలన పోషణ జేయు శక్తి ,మా
కిమ్మును నివ్వవే ,కృపతొ యిచ్చను దీర్చుము గొల్వ భక్తిగన్కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం