దుష్ట పుత్రుడు ;- డి.వినాయక్ రావు M.A. MEd భైంసా , జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్ 9440749686
 ఉ:పుత్రుడు పుట్టగా పితరుడొందెటి సంతస ముండబోదు, గా
పుత్రుడు మార మందుడుగ, పోకిరి , బొప్పడు , రాలుగాయగన్  
సత్రము జేయు నా ఇలును సౌఖ్యము సంపద మంటగల్పగన్
చిత్రము దుర్విపాకమగు జియ్యది నాసుతుడుండ యింటిలో
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం