చిత్రం; హర్షిత,,,5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.

 


కామెంట్‌లు