చిత్రం ;బి.నృపణశ్రీ 6వక్లాస్శ్రీవిద్యాంజలి స్కూల్- ప్రిన్సిపాల్ ఎం.హేమలత - కూకట్ పల్లి హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు
Lathukumar చెప్పారు…
Nice painting