జస్ట్ ఎ మినిట్ :-____కె .ఎల్వీ .
మహిళను 
గుర్తు తెచ్చుకోడం,
మహిళ గురించి 
ఆలోచించటం ,
మహిళ ల గురించి 
చర్చించడం ,
మహిళ హక్కుల గురించీ ,
మహిళ ల రక్షణ గురించి,
        
మహిళ ల సంక్షేమం గురించి, 
మహిళా దినోత్సవం నాడేనా ,
గుర్తు కొచ్చేది !?
      మిత్రులారా 
      కాస్త ...ఆలొచించండి !
తల్లిగా ..చెల్లిగా ,
అక్కగా ...అత్తగా 
బహురూపిణిగా 
సమాజం రూపురేఖల ను 
ఎప్పటికప్పుడు 
సరిదిద్దగల 
మహిళా మూర్తుల ను ,
నిత్యం గౌరవిద్దాం !
మానవ కళ్యాణానికి 
మణిపూసగా నిలిచే 
స్త్రీ మూర్తులకు ,
చేతులెత్తి నమస్కరిద్దాం !!