*వందే జగద్గురుమ్*:-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన), ఆరోగ్య పర్యవేక్షకుడు,చిట్యాల,నల్గొండ,95422367

ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి శుభ దినం
వ్యాస మహర్షి పుట్టిన పవిత్ర రోజు
ఆధ్యాత్మిక గురువుల పూజించే వ్యాసపూర్ణిమ 
గురు శిష్యుల అనుబంధ సుగంధం గురు పౌర్ణమి

గురువంటే జ్ఞానామృత మధుర ఫలం
జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసే అపర మేధావి                                                                                    
ధర్మం వైపు నడిపించే విశ్వ జగద్గురువు
కాల మహిమ ముందుగా పసిగట్టే నేర్పరి

సనాతన సంస్కృతి ప్రధాత వ్యాసుడు విశ్వగురువు
భారత భాగవత రచయిత సర్వ విద్యా ప్రవీణుడు 
అవలీలగా అష్టాదశ పురాణాలు రచించిన ఘనుడు

అనురాగం పంచి అభ్యుదయం ఆకాంక్షించే
అమ్మా నాన్నలు ఆది గురువులు
లౌకిక విద్య బోధించే ఆచార్యులు
సత్యవాక్కుల మంత్రవిద్య నేర్పే ఆధ్యాత్మిక గురువు

శ్రీరామచంద్రుడి గురువు వశిష్ట మహర్షి 
శ్రీకృష్ణునికి సాందీపుడు గురువు
రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుని గురువు
రాకుమారులు సైతం పూజించే గురుకుల గురువుని 
అనాదిగా కొనసాగుతున్న గురు పరంపర

నీలో దాగిన సృజన వెలికి తీసేది గురువు
సహాయకుడు సలహా దారుడు స్ఫూర్తి ప్రదాత
ఆజ్ఞాన తామసి తరిమే విజ్ఞాన వెలుగు కిరణం
ఈ దినం త్రిమూర్తుల తేజమా! వందే జగద్గురుమ్
(24 జులై,గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలతో..)

కామెంట్‌లు