విద్యార్థి భవిష్యత్తు( బాల గేయం )- యెల్లు. అనురాధరాజేశ్వర్ రెడ్డి తెలుగుభాషోపాధ్యాయురాలు సిద్దిపేట జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ కుకునూరుపల్లి మండలం కొండపాక

 పిల్లల జీవితం కావాలి బంగారం
 శిఖరమంతా ఎదగాలె నవ్వుల సింగారం
 ప్రణాళిక లేకుండా ముందుకే పోరాదు 
అవగాహన లేకుండా పనిలోకి దిగ రాదు 
//పిల్లల//

 కోరుకున్న ఆశతో ముందుకే వెళ్లాలి
 శ్రమతోనే భవిష్యత్తుకు బాటలు పడతాయి
 కార్యసాధనలో పట్టుదల విశ్వాసం
 ఎప్పుడు విడువొద్దు ముందుకే
 సాగాలి 
//పిల్లల //

అలుపెరుగని సాధనయే లక్ష్యానికి తొలిమెట్టు 
నిను వెతుకుతూ వస్తుంది విజయం మీ ముందుకు 
తల ఎత్తి జీవించు విజయగర్వం తోడ
 పది మందికి ఆదర్శం నీవే నీవే
// పిల్లల //

నీ దారిన యువత ముందుకే సాగుతుంది 
విజయగర్వంతో జెండా ఎగిరే స్తుంది
 భరతమాత పెదవులపై చిరునవ్వులు చిందాయి
 దేశ కీర్తి విశ్వమంతా విస్తరించి పారుతుంది 
//పిల్లలు//

కామెంట్‌లు