బాల గేయం:-యెల్లు. అనురాధ రాజేశ్వర్ రెడ్డి-సిద్దిపేట-జెడ్ పి హెచ్ ఎస్ కుకునూర్పల్లి మండలం కొండపాక

 శరణు శరణు గణేశ 
శరణు శ్రీ గణేశ
 శరణన్న వారిని
 ఆదుకునే గణేశా
// శరణు ///

పార్వతి తనయా గణేశా
 శంకర తనయ గణేశా
 పసుపు ముద్దగా వెలసిన
 శుభాలనిచ్చే గణేశా 
//శరణు //


భద్ర పద శుక్ల పక్షమున
 అవతరించిన ఆదిగణేశా
 తొలి పూజలు చేసేదనయ్య
 విఘ్ననాయక గణేశా
//శరణు// 

విద్యా నాయక గణేశా
సిద్ధి బుద్ధి గణేశ
ఉండ్రాళ్ళ పాయసం గణేశా
 ప్రీతితో పెడతాము గణేశా
//శరణు///