చిత్రం : - కె ప్రియాంక. పి.ఎన్.ఎం.హైస్కూల్ కూకట్ పల్లి = హైదరాబాద్ :-హిందీ టీచర్ పి.విజయలక్ష్మి పంపారు.


 

కామెంట్‌లు
డా కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్ చెప్పారు…
Wonderful..
Congratulations.
---Dr klvprasad
HANAMKONDA.