జీవనం ( గేయం):- యెల్లు అనురాధ రాజేశ్వర్ రెడ్డి తెలుగుభాషోపాధ్యాయులు సిద్దిపేట

  జీవన గమనంలో లో ఎదురయ్యే సమస్యలతో 
హృదయమెంత భారం మన హృదయం ఎంత భారం 
గుప్పెడు గుండెల్లో మోయలేని కోరికలతో
 హృదయం ఎంత భారం మన హృదయం ఎంత భారం
:: జీవన ::
కలలన్ని కళ్ళలై కనులముందు నడి ఆడితే
 వెతలతో వేసారి కాకా వికలముఐతే 
కలతల ఉధృతి మనసును నిర్వీర్యం చేస్తే 
ఆలోచన సాలెగూడు సమస్యలు నలుగుతుంటే 
::జీవన ::
ఆత్మీయులు స్నేహితుల బంధాల దూరమైతే 
అమ్మానాన్నల ఆధారణ  కరువైతే
 యాసిడ్ దాడులు అడుగడుగున కనబడితే 
కట్నం పేరుతో హత్యలు జరుగుతుంటే 
::జీవన ::
అభిమానం ఫలితమే అవమానం అవుతుంటే 
త్యాగానికి ఫలితం ఆవేదన అవుతుంటే 
గుండెల్లో జ్వాలలు ఎగిసెగిసి పడుతుంటే 
పిడికెడంత హృదయంలో మోయలేని భారం 
::జీవన:
కామెంట్‌లు