చిత్రాలు : షేక్ అల్తాఫ్-9వ తరగతి , పి.ఎన్ ఎం హైస్కూల్ కూకట్ పల్లి - పంపినవారు..హిందీ టీచర్ పి.విజయలక్ష్మి
 

కామెంట్‌లు
ramana చెప్పారు…
చాలా బాగున్నాయి చిత్రాలు. చిరంజీవికి అభినందనలు. భవిష్యత్తులో మంచి కళాకారుడు కావాలని ఆశిస్తున్నాను .