చిత్రం : వై.అంజలి--9వ తరగతి .ఈ/యం-జి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
నీకు మంచి భవిష్యత్తు వుంది రా నీ ప్రతిభకు వందనాలు