వినాయకా రావయ్యా - మా పూజలందు కోవయ్యా:-మణికర్ణిక--వడ్ల.నర్సింహా చారి,భాషోపాధ్యాయులు,జెడ్పీ హెచ్ యస్. శేరిలింగంపల్లి

(మణిపూసలు)

*_భాద్రపదా మాస మొచ్చె_*
*_చవితి పండుగ కొని తెచ్చె_*
*_ఊరు వాడ ఎటుచూసిన_*
*_మన గణపతి కాన వచ్చె!!_*

*_ఆది శక్తి అంశవా_*
*_పార్వతమ్మ బిడ్డవా_*
*_కైలాస పతికి నీవు_*
*_ఇష్ట మైన కొడుకువా!!_*

*_మాయింటికి వత్తువా_*
*_మా కోర్కెల తీర్తువా_*
*_విఘ్నరాజ గణపతివై_*
*_విజయ,అభయ మిత్తువా!!_*

*_ఏక దంత నిను వేడెద_*
*_లంబోదర నిను కొల్చెద_*
*_సర్వ కార్య ఫలమందగ_*
*_ఆది పూజ్య నిను మ్రొక్కెద!!_*

*_గజవదనా శరణంటిని_*
*_వక్ర తుండ నినుగంటిని_*
*_భక్తుల నివు బ్రోతువనే_*
*_నీ కథలను నేవింటిని!!_*

*_ఉండ్రాళ్ళను అర్పించెద_*
*_నీ భజనను నేచేసెద_*
*_బిల్వ పత్రదళములతో_*
*_భక్తి మీర పూజించెద!!_*

*_భూలోకము నందునేడు_*
*_భీతిల్లిరి జనముచూడు_*
*_కరోన విష కోరల్లో_*
*_చిక్కుకున్న ప్రజలచూడు!!_*

*_అడుగంటెను మా ఆశలు_*
*_అణగారెను మా బ్రతుకులు_*
*_కరుణించగ యిలకుచేరి_*
*_చూపించుము నీ మహిమలు!!_*

*_జయము నీకుగణపయ్యా_* 
*_మీ బంటును నేనయ్యా_*
*_వేడుచుంటి మనమందున_*
*_నీ దర్శన మీయయ్యా!!_*

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
very nice charigaru. Mee rachana bagundi. A vinayakudu Mee ku marinni shatulu prasadinchi deevinchalani prarthana.