అనువాద కవితలు - యామిజాల జగదీశ్
ఈరోజు అనువాద దినోత్సవమని ఎక్కడో చదివాను. అందుకోసం రెండు అనువాద కవితలు రాశాను. వీటికి మాతృక తమిళం. రాజా చంద్రశేఖర్ అనే రచయిత రాశారు. నాకెంతో ఇష్టమైన కవులలో ఈయనొకరు.

1
చిన్నారి భావాలు
/////////////////////
తొలి పంక్తి నుంచి 
ఓ సీతాకోకచిలుక ఎగిరింది

రెండో పంక్తి నుంచి
మెరిసింది హరివిల్లు

మూడు, నాలుగు పంక్తుల నుంచి
ఓ వెదురు చతురతతో
వేణువు నాదం పుట్టించింది

అయిదో పంక్తిపై
జల్లులు నాట్యమాడాయి
సంగీతానికి అనువుగా

ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది పంక్తులలో
జింకలు పరుగెత్తాయి
నెమళ్ళు నర్తించాయి
తోట మాటలూ
వినిపించాయి

తొమ్మిదో పంక్తిని 
తుడిచిపెట్టి పోయిందో మేఘం

పదో పంక్తిలో 
మరణించిన ఓ వృద్ధుడు 
తగలబడుతున్నాడు

పదకొండో పంక్తిలో 
పుట్టిన శిశువుకు
తాను రాసిన ఈ కవితకు
మొదటి పంక్తి నుంచి
సీతాకోకచిలుక అనే
నామకరణం చేసింది
అది తన పేరు చెప్పుకుంటూ
విహరిస్తోంది వనమంతా

2

ఇద్దరం
----------
కిటికీ పక్కన సీటులో
కూర్చోవచ్చా అని
అడిగిన అమ్మాయికి
చోటిచ్చి
నేనివతల కూర్చున్నాను

ప్రయాణం ముగిసేవరకూ
మాట్లాడుకోలేదు పరస్పరం
అయినా
ఇద్దరకీ అలవాటైపోయింది

ఆమెకు ప్రకృతీ
నాకు ఆమెను చూస్తూ 
ఆస్వాదించడంకామెంట్‌లు