జీవనరాగం ...!! > ఆన్షీలు >రచనడా.కెఎల్వీ ప్రసాద్ >హన్మకొండ prasadkanety@gmail.com 9866252002.
వర్షాకాలం వచ్చును భారీ వర్షాలు పడవచ్చును
కాలమునుబట్టి ఆ..కాలము విధి నిర్వహించును 
కాలముతెచ్చు సమస్యలకు కళ్లెము వేయుటసబబు
వినుము కెఎల్వీ మాట నిజము సుమ్ము....!!

నీరు పల్లమెరుగు నన్న మాట తెలిసినదే అందరికీ
వర్షముల ధాటికి పల్లపు ప్రాంతములు మునుఁగు !
తెలిసిఉండికూడా  తాత్సారము చేయుదురుకదా
వినుము కెఎల్వీ మాట నిజము  సుమ్ము ..!!

పేదప్రజల గుడిసలే ప్రమాదములలో చిక్కుకొను
ప్రకృతి వైపరీత్యములు పేదలనే మట్టు బెట్టు....
ప్రజారాజ్యములో దిక్కులేనివారే పేదలు సుమా
వినుము కె ఎల్వీ మాట నిజము  సుమ్మూ....!!

నాయకులందరూ ముంపు ప్రాంతములు పర్యటించి 
పాత్రికేయులముందు వాగ్దానములెన్నో గుప్పింతురు 
తిరిగి వర్షాకాలమొచ్చువరకు కాలుముందుకుసాగదే
వినుము  కెఎల్వీ  మాట  నిజము  సుమ్ము....!!

ఓటుకు నోటు పొంది నోరు మెదపలేని ప్రజలు....
ప్రశ్నిం

చు హక్కును కొల్పోవుదురు ఇది నిజము ,
జ్ఞానమెరిగి ఓటుహక్కును వినియోగించు సోదరా 
వినుము  కెఎల్వీ మాట  నిజము సుమ్ము....!!

ఉచితముల తాయిలాలతో ప్రజలనాకర్షించి ..
పెడదోవ పట్టించి కడు ద్రోహము చేయుదురు ,
గుంటనక్కల వలలో చిక్కుకొనరాదులే ....
వినుము  కెఎల్వీ మాట  నిజము  సుమ్ము...!!

                           ***

కామెంట్‌లు