చాచా నెహ్రూ ;చిత్ర కారులు>బందిల అరుణ కుమార్ విశాఖపట్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్. 

కామెంట్‌లు
డా కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్ చెప్పారు…
బాగుంది సోదరా
అభినందనలు మీకు.