చిత్రాలు ; డాక్టర్ కంధేపి రాణీ ప్రసాద్



 ఆజాధీ కీ అమృతోత్సవాల సందర్భంగా డాక్టర్ కంధేపి రాణీ ప్రసాద్ చిత్రించిన చిత్రాలు.ఆసుపత్రి లోని వ్యర్ధాలు అంటే వెంటిలేటర్ వేస్ట్ తో ,మరియు టాబ్లెట్లు, గొట్టాలు, బిళ్ళలు,చింత పిక్కలు, కంది పప్పు, రబ్బర్లు మొదలైన వాటితో తయారు చేశారు.రాణీ ప్రసాద్ తండ్రి అంగలకుధటి సుందరాచార్యులు గారు ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు.


కామెంట్‌లు