తొందరపడి ..!!-- డా.కె.ఎల్వీ--హన్మకొండ .

 కృత్రిమ చల్లదనం 
బిల్లు ...
బరువుగా ఉంటుందని 
అర్ధరాత్రి ...
ఏ.సి.మూతి బిగించి ,
అలా పవళించానా ..
నా కు నిద్రాభంగం 
కలిగిస్తూ-----బయట
ఆకాశంలో---
ఉరుముల ఫెళఫెళలు ,
మెరుపులధగధగలు 
భయం సృష్టించాయ్!
వర్షఋతువు -
తొందరపడి ఒకకోయిల 
ముందే కూసినట్టు ...
మేనెల....
మొదటివారంలోనే
చిటపటచినుకులు
మొదరయ్యాయి....!
నిద్రలోవున్న
వృక్షజాతి....
కళ్లుతెరిచి ---ప్రకృతి 
పచ్చదనంతో 
పరవశింప జేసింది !
సహజమైన చల్లదనం 
ఉషోదయమై --
నిద్రలేపింది .....!!
             ****   

కామెంట్‌లు