డాక్టర్ . ఏ. పి జె అబ్దుల్ కలాం ;నలుపు చిత్రం ; అనుమోతు యశస్వి. 9 వ తరగతి, శ్రీ చైతన్య స్కూల్ , హనుమాన్ జంక్షన్ , నాన్న A.V.S.R. కుమార్ , అమ్మ మాధవి


 

కామెంట్‌లు