చిత్రం ;వీక్షిత్ పసుపులేటి6వతరగతి శ్రీవిద్యాంజలి హైస్కూల్ అమ్మ..కవితనాన్న..భరత్ భూషణ్
 

కామెంట్‌లు
Sai Vara Prasad Inala చెప్పారు…
Excellent👌