పుష్పాల అలంకరణ; డాక్టర్ . కందేపి రాణి ప్రసాద్


 ఈ పుష్పాల అలంకరణ చూశారా! ఉరుము పూలు,నందివర్ధనం పూల కాయలు,  పచ్చి ఈత కాయలు, దానిమ్మ పూలు, మరి కొన్ని పేరు తెలియని కాయల విత్తనాలు కలిపితే ఇది తయారు అయింది.


కామెంట్‌లు