భారత మాత;-డాక్టర్ కందేపి రాణీ ప్రసాద్.


 ఈ భారత మాత సిరిసిల్ల  లోని సృజన్ ఆసుపత్రి లో తయారు చేయ బడింది. పసి పిల్లల పాల పీకలు తో,పసి మనసులు వంటి పూలతో తయారైంది.పసి పిల్లలు ను వ్యాధుల బారిన పడేసే బ్యాక్టీరియా వైరస్ లను తుడముట్టించే ఇంజెక్షన్ సైనికుల సీసాల మూతలు తో మన దేశ జెండా రూపొందించారు.శత్రు మూకల గుండెల్లో రైళ్ళు పరుగెత్తించే జాతీయ జెండా వైరస్ లను పరుగెత్తించే antibiotic ల తో తయారు చేశారు.దీనిని తయారు చేసిన వారు డాక్టర్ కందేపి రాణీ ప్రసాద్.


కామెంట్‌లు