తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం;-అద్దంకి లక్ష్మీ- ముంబై
 పంచపదులు 
1
నిజాం నవాబు నిరంకుశ పాలన అంతమైన రోజు
 రజాకార్ల వికృత చర్యల  విముక్తి పొందిన రోజు
 తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విలీనమైన రోజు
  రైతాంగం సాయుధాల సమరం సాగించిన రోజు
లక్ష్మి అద్దంకి 
2
 గ్రామ ప్రజల మానప్రాణాల రక్షణ లేని రోజులు 
 ప్రజల ఆస్తులు దోచుకునే రజాకార్ల వికృతాలు
  దారుణంగా హత్యలు జరిగిన రోజులు
 కాంగ్రెస్ ,కమ్యూనిస్టు ఆర్య సమాజ పార్టీల  పోరాటాలు 
  ప్రజలందరూ తిరుగుబాటు చేసిన రోజులు లక్ష్మీ అద్దంకి
3
  ఉక్కుమనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ముందుకు వచ్చెను 
 భారత సైన్యం ఆపరేషన్ పోలో జరిగెను 
  హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని ముట్టడి చేసెను
 సెప్టెంబర్ 17 నైజాం  ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోకి వచ్చెను 
 రజాకార్ల ఆగడాలు అంతము తెలంగాణ జాతీయ దినోత్సవము లక్ష్మి అద్దంకి

కామెంట్‌లు