చిత్రం ; కార్తికేయ జడ్.పి.హెచ్ కూకట్పల్లి..పంపినవారు మాణిక్యం సార్(మావిశ్రీ కవి) 

కామెంట్‌లు