* నానీలు * కోరాడనరసింహారావు !

 నివ్వెరపోతోంది... 
  పాత తరం... 
   నేటితరానికే... ! !
   రేపటితరం...ఊహాతీతం!! 
       *****
శతాబ్దాలు  బద్ధకం . 
   ఊహించని  శరవేగం  !
    కాలానికి... 
      చిరాకొచ్చింది !!
      *******
 బాల భానునిగ పుట్టి 
    మార్తాoడు డై... 
      అస్తమించటమే .. !
      సృష్ఠి, స్థితి, లయ లు  !!
     *******
నిరంతర గమనశీలి... 
   కాలానిది .... 
     నిత్య నూతన 
       గతి విధానం.... !
    *******
నిన్న లా...నేడులేదు 
  నేటిలా...రేపుoడదు...         
     కాలం మారుతూ 
       మననీ  మార్చేస్తూ  !!
       ******
కామెంట్‌లు