కృతఙ్ఞతలు .....!!-----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్--సికిందరాబాద్.
 ఆడవాళ్ళందరూ 
చెడ్డవాళ్ళని 
చెప్పలేము ...!
మగాళ్లందరూ 
మంచివాళ్ళని 
కీర్తించలేము ...!
మంచిచెడ్డలు 
ఎవరిలోనైనా -
ఉంటాయి ....
అపకీర్తిమాత్రం 
మాగాడికే ---
దక్కుతుంది !
అయినా అన్నీ ---
అర్ధంచేసుకుని ,
మగాడి బాద్యతలను 
గుర్తుచేసుకుని,
ఈవాళ ---
మగాళ్ళకి సైతం 
శుభాకాంక్షలు చెప్పిన 
స్త్రీమూర్తులందరికీ 
అభినందనలు.....!
కృతజ్ఞత లు.......!!
            ***

కామెంట్‌లు