పాపం ఇడ్లీ!!;-- జగదీశ్ యామిజాల
 ఇడ్లీ  +  వడ  + సాంబారు......
ఇడ్లీ సాంబారూ ఒక్కటిగా గాఢంగా ప్రేమించుకుంటున్న రోజులవి.
అప్పుడు కొత్తగా వాటి మధ్య చేరింది వడ.
ఇప్పటివరకూ మృదువైన ఇడ్లీని మాత్రమే రుచి చూస్తూ ఆస్వాదిస్తూ వస్తున్న సాంబారుకి వడమీద క్రమంగా మోహం ఏర్పడింది. వడ రుచి క్రమంగా నచ్చడం మొదలైంది. 
వడమీద మోజు పెంచుకుంటున్న సాంబార్ విషయాన్ని గ్రహించిన ఇడ్లీ "సాంబారు నాకే సొంతం" అని వాదనకు దిగింది వడతో.
కానీ ఇడ్లు మాటలను లెక్కచేయని వడ సాంబారు తన మనిషి అని గట్టిగా వాదించింది.
ఇద్దరి వాదనలు విన్న సాంబారు కిసుక్కున ఓ నవ్వు నవ్వింది. దాంతో ఇడ్లీకీ వడకూ సాంబారు మీద కోపమొచ్చి గొడవకు దిగింది.
సాంబారూ సాంబారూ నీకెవరిష్టమో చెప్పు...మెత్తగా ఉండే నేనా లేక సలసలా కాగే నూనెలో మాడే వడ ఇష్టమా ...చెప్పు ముందు అని ఇడ్లీ సాంబారుని నిలదీసింది.
కానీ వడ ఊరుకోక దాడికి దిగింది. పిడికిలి బిగించి కొట్టిన వడ దెబ్బలకు మృదువైన సున్నితమైన ఇడ్లీ తట్టుకోలేకపోయింది. ఎదురుదాడి చేసే శక్తి లేక అలసిపోయింది. ఇడ్లీకి ఓపిక లేకపోయింది.
దాంతో వడ, సాంబారు ఒక్కటై పెళ్ళి చేసుకుని హ్యాపీగా బతికాయి.
పాపం ఇడ్లీ...
సాంబారు తనను కాదని వడతో కాపురం చేయడం చూడలేక చతికిలబడింది.

కామెంట్‌లు