* వీరునిగానే నిలుస్తా... ! *-- కోరాడ నరసింహా రావు.
గెలుపుకోసం... 
   పోరాడిన ప్రతిసారీ... 
      ఓటమినే చవిచూస్తున్నాం !

ఎప్పుడైనా.... 
  గెలిచినవారే గొప్ప కదా... !

నా అస్త్ర, శస్త్రాలేవీ.... 
          పనిచేయటం లేదు...! 
ప్రత్యర్థుల దగ్గరున్న... 
    ఆ దివ్య శస్త్రాస్త్రాలేమిటో 
        నాకు బోధపడటం లేదు.!

సందర్భానికి తగ్గట్టుగా... 
  తగిన అస్త్రాన్నేప్రయోగించినా
      ఛేదించలేక వ్యర్ధమౌతుంటే 
         నా సామర్ధ్యం మీద నాకే 
            అపనమ్మకమౌతోంది !! 
 
లోపమెక్కడుందో.... 
     బోధపడటం లేదు... !

ఐనా  తప్పదు... !
    యుద్ధంలో  వెనుతిరిగి... 
        వెన్నుచూప రాదు కదూ !!

జయించానా.... 
    విజయానందైశ్వర్యాన్ని 
        భోగిస్తాను... !
  ఆఖరివరకూ 
.      ఓడిపోతూనే యున్నా... 
         ఫరవాలేదు..... 
           సమరవీరునిగా... 
             లోకం గుర్తిస్తుంది.. !!
 ఓటమికి...భయపడో,బాధతోనో పారిపోవటంకన్నా.... 
    మరణించేవరకూ... నిలిచి 
      పోరాడి  వీరుడు గానే 
             నిలుస్తా..... !!
      ******

కామెంట్‌లు