చిత్రం ; బినోయ్ కుమార్ , 10 వ తరగతి, జడ్ పి హెచ్ ఎస్ బొల్లారం 

కామెంట్‌లు
ramana చెప్పారు…
చిత్రం చాలా బాగుంది. చిరంజీవి మంచి కళాకారుడు కావాలి. ఆశీస్సులు.