భోజనం ; ; - సేకరణ తాయారు
 భోజనం కోసం పెద్దలు, ప్రముఖుల, మహాత్ముల  అభిప్రాయాలూ , అనుభవాలు 
🔹1. ఆకలిగొన్నవాడికి   ' దేవుడు '  కనపడేది అన్నం రూపంలోనే !
  ( మహాత్మా గాంధీ ) .
🔹2. " నేను వంటింట్లోకి వేరే పనిమీదవెళ్ళినాకూడా , వంట చేస్తున్న మా అమ్మగారు.  " పెట్టేస్తా నాన్నా ఒక్క అయిదు నిముషాలు " అనేవారు నొచ్చుకుంటూ-   నేను అన్నం కోసం వచ్చాననుకుని !
ఎంతయినా అమ్మ అంటే అన్నం.  అన్నం అంటే అమ్మ ! అంతే !
  ( జంధ్యాలగారు ) .
🔹3. మంచి భోజనం లేని పెళ్ళికి వెళ్ళటం - సంతాపసభకి వెళ్ళినదానితో సమానం !
( విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారు ) .
🔹4. రాళ్లు తిని అరిగించుకోగల వయసులో వున్నప్పుడు తినటానికి మరమరాలు కూడా దొరకలేదు !  వజ్రాలూ , వైడూర్యాలూ  పోగేసుకున్న ఈ వయసులో  మరమరాలు కూడా అరగట్లేదు ! అదే విధి !
( రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు ) .
🔹5. ఆరురోజుల పస్తులవాడి ఆకలి కన్నా,   మూడురోజుల పస్తులవాడి ఆకలి మరీ ప్రమాదం ! ఆహారం దొరికినప్పుడు ముందు వాడ్నే తిననివ్వాలి !
( ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ) .
🔹6. ఏటా వందబస్తాల బియ్యం మాకు ఇంటికి వచ్చినా మా తండ్రిగారు
" అన్నీ మనవికావు నాయనా " అని బీదసాదలకి చేటలతో పంచేసే వారు.
అన్నీ మనవికావు అనటంలో వున్న వేదార్ధం నాకు పెద్దయితేనేగానీ అర్ధం కాలేదు !
( ఆత్రేయ గారు )
🔹7. అమ్మకి నేను అన్నం పెడుతున్నాను అనటం మూర్ఖత్వం !
అమ్మ చేతి   అన్నం తింటున్నాను అని చెప్పగలిగినవాడు ధన్యుడు !
( చాగంటి కోటే శ్వర రావుగారు ) .
8.  ఆకలితో వున్న వాని  మాటలకు ఆగ్రహించవద్దు !!
( గౌతమ బుద్దుడు ).
9. ఆత్మీయులతో కలసి తినే భోజనానికి రుచి ఎక్కువ ! చారుకూడా అమృతంలా రుచిస్తుంది !
( మాతా అమృతానందమయి ) .
10. మీ భర్త ఎంత ధనవంతుడయినా,  మీకోసం మీరు స్వంతంగా ఒక కప్పు కాఫీ సంపాదించుకునే శక్తి లేనప్పుడు మిడిసిపడటం అనవసరం !
( యద్దనపూడి సులోచనారాణిగారు ) .
11. మీ పిల్లలు ఎంతదూరంలో, * *ఎక్కడవున్నా , వేళపట్టున ఇంత అన్నం తినగలుగుతున్నారంటే అది వాళ్ళ గొప్పాకాదూ , మీ గొప్పాకాదు
*మీ పూర్వీకుల పుణ్యఫలమే అని  గుర్తించు
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

కామెంట్‌లు