అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!;- యలమర్తి అనూరాధ :cell 924726౦206
 మహిళలంతా చాలా పురోభివృద్ధి చెందుతున్నారు.కానీ ఇంకా వారు ఆత్మరక్షణ విషయంలో చాలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.అధిగమించే దిశగానే ప్రయాణం సాగించాలి.మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలును నిలబెట్టే దిశగా అడుగులు కదపాలి.

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
Good ,Well-known Writer expressed the true state of women today expressed better future further.
Thanking the Writer
Sree Rama Chandra Rao Nulu Nagole Hyderabad
sastry kalle చెప్పారు…
మహిళా దినోత్సవ శుభా కాంక్షలు
తల్లి కన్నా గొప్పది ప్రకృతి మాత.
ప్రకృతి మాత సమస్త జీవరాసులకు తల్లి కనక.
కానీ
ఏ సమాజానికైనా స్త్రీలే వెన్నెముక. సమాజాభివృద్ధిలో మహిళల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. నిజానికి, ఒక సమాజం పటిష్టంగా మరియు సామరస్యపూర్వకంగా ఉందా లేదా అనేది నిర్ణయించే ఏకైక ప్రమాణం.
మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు