ప్రయాణం;- జె.సింధు- పదవ తరగతి- తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్- బెజ్జంకి. చరవాని..9493110622

 చంద్రబింబం వంటి కనకం లాంటి ముఖం 
చెదరని ప్రేమను గుండెల్లో నింపుకొని 
తాను ప్రేమించే వారి కోసం వారి పరిరక్షణ కోసం 
తన విలువైన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా 
సముద్రం లాంటి సమాజం లో ఒక నావికురాలిగా ప్రయాణిస్తున్న అంగన 
ఉవ్వెత్తున ఉప్పొంగే అలల మధ్య తెరల ప్రయాణం 
అందరి జీవితాలలో ఉజ్వలమైన కాంతిని 
తీసుకురావాలని తన నిరీక్ష తపన 
రణ గోల ధ్వనుల లాంటి మాటల మధ్య 
ఉధృతమైన వేగంతో దూకే ఎన్నో ఆందోళనలో
కడగండ్లలో జీవనం తన ప్రేమ నదిప్రేయసిలాగా ప్రవహిస్తోంది
ధర్మపత్నిలా ప్రతి రుతువు ,
ప్రతి కృతువు శతతము సేవలు చేస్తుంది 
తన మది ఒక కోవెల ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి 
సువర్ణాభరణమై రంగులద్దుతుంది
      
     
కామెంట్‌లు